Dotacja: Mapa Ziemi Janowskiej

Wydanie mapy turystycznej Ziemia Janowska
promującej atrakcje obszaru objętego
Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg.
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie


Mapa turystyczna Ziemia Janowska 1:50 000Rewers mapy Ziemia JanowskaJanów Lubelski, plan miasta 1:12 500OkładkiEuropejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4-LEADER
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

© 2012 cyclokayakstep.pl | obserwatorzy.pl | Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
ul. Sukiennicza 13 | 23-300 Janów Lubelski | tel. 502 316 616 | e-mail: basior@obserwatorzy.pl