Promocje

RABAT 20%

 

Oferta z rabatem 20% przeznaczona jest dla każdego kto:
wybierze oraz zarezerwuje program objęty promocją:

 1. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej o przyjęciu rezerwacji  przez serwis cyclokayakstep.pl  dokona wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zarezerwowanego programu pomniejszonej o 20% rabatu,
 2. Nie później niż 14 dni przed planowanym terminem realizacji programu dokona pozostałej wpłaty

w wysokości 50% wartości zarezerwowanego programu pomniejszonej  o 20% rabatu,

 

Oferta RABAT 20% nie dotyczy programów niestandardowych uzgadnianych indywidualnie.
Ofertą z rabatem 20% nie są objęte:

 1. wypożyczanie kamer full HD i akcesorii,
 2. obróbka materiału filmowego, montaż, itd.
 3. wypożyczanie kijków Nordic Walking.

 

RABAT 100%

 

Oferta z rabatem 100% przeznaczona jest dla dzieci w wieku do lat 5
biorących udział w wyprawach samochodami terenowymi.

 

Oferta z rabatem 100% przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
biorących udział w wyprawach z Bagiennym Bractwem Obserwatorów Terenowych:

 • cyclokayakstep  w skrócie cks,
 • cyclokayak w skrócie ck,
 • 4x4cyclokayak w skrócie 4x4ck,
 • 4x4kayak w skrócie 4x4k,
 • sztukmistrzowski majstersztyk
oraz spełniających warunki opisane poniżej:

 1. będących pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego,
 2. korzystających z dodatkowego, demontowanego siedzenia w kajaku,
 3. korzystających z dodatkowego  miejsca na ławce pendzoka,
 4. z  uwzględnieniem konstrukcji  i  wymiarów dodatkowego siedzenia dla dzieci
  umieszczonego w tylnej części pendzoka, wzrost dziecka nie może przekroczyć 120cm,
  łączna waga dzieci nie może przekroczyć:
  75kg dla 3 dzieci
  lub 75kg dla 2 dzieci
  lub 40kg dla jednego dziecka,

 5.  korzystających z miejsca w samochodzie terenowym oraz jednocześnie korzystających:
 • z dodatkowego siedzenia w kajaku,
 • z dodatkowego  miejsca na ławce pendzoka,  z  uwzględnieniem ograniczeń konstrukcyjnych wynikających z punktu 3.

 

Oferta z rabatem 100% nie dotyczy dzieci  korzystających z pełnowymiarowych miejsc dla osób dorosłych w kajaku lub na pendzoku.


Oferta RABAT 100% nie jest przeznaczona jest dla zorganizowanych grup dzieci z wychowawcami  (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).

 

RABAT „co 1O-ta Szkoła ”


Oferta z rabatem „co 1O-ta Szkoła” przeznaczona jest dla grup młodzieży szkolnej z wychowawcami  (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
10-ta, 20-ta, 30-ta, 40-ta i kolejne „dziesiąte” osoby GRATIS.
Zarezerwuj jeden z programów objętych promocją „RABAT 20%”
w dowolnym terminie.

 

RABAT „co 5-ta Szkoła cks”


Oferta z rabatem „co 5-ta Szkoła” przeznaczona jest dla grup młodzieży szkolnej z wychowawcami  (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).
5-ta, 10-ta, 15-ta, 20-ta, 25-ta, 30-ta i kolejne „piąte” osoby GRATIS.
Zarezerwuj indywidualny program.
lub
Zarezerwuj jeden z programów objętych promocją „RABAT 20%”:  

 • cyclokayakstep  w skrócie cks,
 • cyclokayak w skrócie ck,
 • 4x4cyclokayak w skrócie 4x4ck,
 • 4x4kayak w skrócie 4x4k,

który zrealizujemy w sobotę lub niedzielę w miesiącach maj, czerwiec lub wrzesień 2012.

 

Zapraszamy

© 2012 cyclokayakstep.pl | obserwatorzy.pl | Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
ul. Sukiennicza 13 | 23-300 Janów Lubelski | tel. 502 316 616 | e-mail: basior@obserwatorzy.pl