1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

Zwiększenie konkurencyjności firmy

„Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych Skiba Grażyna”

poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wyposażenia

w celu wprowadzenia nowego produktu „CYCLO-KAYAK-STEP”,

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje,

Działanie: 1.5 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

 

 

Linki i Dane kontaktowe:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 
www.rpo.lubelskie.pl

Instytucja Zarządzająca RPO WL: 
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (81) 44 16 738, faks (81) 44 16 740

Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich: 
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. 081 44 16 864, 081 44 16 865, faks 081 44 16 740

Instytucja Pośrednicząca II stopnia

LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Lublinie

ul. Wojciechowska 9a

20-704 Lublin

tel. 081 46 23 800 - sekretariat

fax 081 46 23 840

Telefony do punktu informacyjnego 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.

e-mail: lawp@lubelskie.pl

www.lawp.eu

www.lawp.lubelskie.pl


© 2012 cyclokayakstep.pl | obserwatorzy.pl | Bagienne Bractwo Obserwatorów Terenowych
ul. Sukiennicza 13 | 23-300 Janów Lubelski | tel. 502 316 616 | e-mail: basior@obserwatorzy.pl